Port Fòrum, la marina més completa de Barcelona,  compta amb més de 200 amarradors de 10 a 80 metres d’eslora, repartits en 7 pantalans.

Els amarradors disposen de connexions individuals de llum, aigua i, opcionalment, de fibra òptica de pagament.

SERVEIS

TRÀMITS A L’ARRIBADA

Per fer el seu procés de check-in al port el més simple possible, sol·licitem que prèviament a l’arribada es proporcioni la següent relació de documents i informació a la Capitania del port:

  • Certificat de registre
  • Últim port i port següent
  • Pòlissa d’assegurançai justificant de pagament
  • Temps estimatd’arribada
  • Llista de tripulació i passatgers