Aquesta política de privacitat estableix la forma en què es gestionaran les dades personals en aquesta web. És imprescindible que la llegeixis i acceptis abans de seguir navegant.

www.marinaportforum.com és la web de MARINA PORT FORUM amb domicili social a Edifici Marina Seca), C/ de la Pau, 12 (Port Esportiu de Sant Adrià), 08930-Sant Adrià del Besos.

Entre els valors amb què ens identifiquem hi ha la transparència, per això desitgem que coneguis des de l'inici, que la privacitat de les teves dades molt és important per a nosaltres. En aquesta declaració de privacitat s'explica quines dades personals recopilem dels nostres usuaris i com les utilitzem. Et convidem a llegir detingudament aquests termes abans de facilitar les teves dades personals en aquesta web.

En aquesta web es respecten i tenen cura de les dades personals dels usuaris. Com a usuari has de saber que els teus drets estan garantits.

Ens hem esforçat a crear un espai segur i confiable i per això volem compartir els nostres principis respecte a la teva privacitat:

 • Mai demanem informació personal llevat que realment sigui necessària per prestar-te els serveis que ens requereixin.
 • Mai compartim informació personal dels nostres usuaris amb ningú, excepte per complir amb la llei o en cas que comptem amb la teva autorització expressa.
 • Mai utilitzarem les teves dades personals amb una finalitat diferent a l'expressada en aquesta política de privacitat.

Cal advertir que aquesta Política de Privacitat podria variar en funció d' exigències legislatives o d' autoregulació, per la qual cosa s' aconsella als usuaris que la visitin periòdicament. Serà aplicable en cas que els usuaris decideixin emplenar algun formulari de qualsevol dels seus formularis de contacte on es recabin dades de caràcter personal.

MARINA PORT FORUM ha adequat aquesta web a les exigències de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

MARINA PORT FORUM t'informa del tractament dels mateixos, efectuat per les societats que el componen i expressa en la present política les condicions com a responsables del tractament.

Els tractaments seran realitzats per l' entitat que va recollir les seves dades i addicionalment podrà ser tractada per les diferents empreses que conformen MARINA PORT FORUM segons s' indica en la següent relació:

PORT FORUM SANT ADRIA, SL amb CIF B-63302020

MARINA PORT FORUM, SL amb CIF B-62147640

PORT FORUM ADMINISTRACIO, SL amb CIF B-64058886

A efectes de comunicació, la direcció de les anteriors empreses serà:

(Edifici Marina Seca)
C/ de la Pau, 12 (Port Esportiu de Sant Adrià)
08930-SANT ADRIÀ DEL BESOS

Per contactar amb el Responsable de Privacitat: lopd@portforum.com.

A efectes del que preveu el Reglament General de Protecció de Dades abans esmentat, les dades personals que ens enviïs a través dels formularis del web, rebran el tractament de dades d'Usuaris del web i subscriptors.

Per al tractament de dades dels nostres usuaris, implementem totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat establertes en la legislació vigent.

Principis que aplicarem a la teva informació personal

 • En el tractament de les teves dades personals, aplicarem els següents principis que s'ajusten a les exigències del nou RGPD:
 • Principi de licitud, lleialtat i transparència: Sempre anem a requerir el teu consentiment per al tractament de les teves dades personals per a un o diverses finalitats específiques que t'informarem prèviament amb absoluta transparència.
 • Principi de minimització de dades: Només vam demanar dades estrictament necessàries en relació amb les finalitats per a les quals els requerim. Els mínims possibles.
 • Principi de limitació del termini de conservació: les dades es mantindran solament durant el temps necessari per a les finalitats del tractament, en funció a la finalitat, t' informarem del termini de conservació corresponent, en el cas de subscripcions, periòdicament revisarem les nostres llistes i eliminarem aquells registres inactius durant un temps considerable.
 • Principi d'integritat i confidencialitat: Les teves dades seran tractades de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals i es garanteixi confidencialitat. Has de saber que prenem totes les precaucions necessàries per evitar l'accés no autoritzat o ús indegut de les dades dels nostres usuaris per part de tercers.


Com hem obtingut les teves dades?

Les dades personals que tractem a MARINA PORT FORUM procedeixen de:

 • Formulari de contacte
 • Sol·licituds de Newsletters
 • Bases de Dades pròpies i/o adquirides a tercers, en compliment de la normativa de protecció de dades en cada moment vigent.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a MARINA PORT FORUM estem tractant dades personals que em concerneix, o no.

Les persones interessades tenen dret a:

 • Sol·licitar l'accés a les dades personals relatives a l'interessat
 • Demanar la seva rectificació o supressió
 • Sol·licitar la limitació del seu tractament
 • Oposar-se al tractament
 • Sol·licitar la portabilitat de les dades

Els interessats podran accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s'escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en el qual únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. MARINA PORT FORUM deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o en l'exercici o la defensa de possibles reclamacions. Com a interessat, si exerceixes el dret a la portabilitat, tens dret a rebre les dades personals sobre la teva persona, que ens hagis facilitat i en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, i a transmetre'ls a un altre responsable del tractament quan:

 • El tractament estigui basat en el consentiment
 • Les dades hagin estat facilitades per la persona interessada.
 • El tractament s' efectuï per mitjans automatitzats.

En exercir el teu dret a la portabilitat de les dades, tindràs dret que les dades personals es transmetin directament d'encarregat del tractament quan sigui tècnicament possible.
Els interessats també tindran dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant l'autoritat de control, en aquest cas, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, si consideren que el tractament de dades personals que li concerneixen ha vulnerat els seus drets i llibertats.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Quan un usuari es connecta amb aquesta web per exemple per comentar un post, manar un correu al titular, subscriure's o realitzar alguna contractació, està facilitant informació de caràcter personal de la qual és responsable MARINA PORT FORUM. Aquesta informació pot incloure dades de caràcter personal com poden ser la teva adreça IP, nom, adreça física, adreça de correu electrònic, número de telèfon, i altra informació. En facilitar aquesta informació, l'usuari dona el seu consentiment perquè la seva informació sigui recopilada, utilitzada, gestionada i emmagatzemada per MARINA PORT FORUM, de la forma que es descriu en la present Política de Privacitat.

A MARINA PORT FORUM existeixen diferents sistemes de captura d'informació personal i tractament de la informació que ens faciliten les persones interessades amb les finalitats indicades segons cada sistema de captura (formularis):

 • Formulari de contacte: Demanem les següents dades personals: Nom i Email per respondre als requeriments dels usuaris de MARINA PORT FORUM. Per exemple, podem utilitzar aquestes dades per respondre a la teva sol·licitud i donar resposta als dubtes, queixes, comentaris o inquietuds que puguis tenir relatives a la informació inclosa al web, els serveis que es presten a través del web, el tractament de les seves dades personals, qüestions referents als textos legals inclosos al web, així com qualssevol altres consultes que puguis tenir i que no estiguin subjectes a les condicions de contractació. Les dades que ens facilites estaran ubicades en els servidors d'Acens Technologies, S.L. (proveïdor dins de la UE).
 • Bases de dades pròpies i/ o adquirides a tercers, en compliment de la normativa de protecció de dades en cada moment vigent.

Existeixen altres finalitats per la qual tractem les teves dades personals:

 • Per garantir el compliment de les condicions d' ús i la llei aplicable. Això pot incloure el desenvolupament d'eines i algoritmes que ajuden aquesta web a garantir la confidencialitat de les dades personals que recull.
 • Per donar suport i millorar els serveis que ofereix aquesta web.
 • Per vendre productes on line
 • També es recullen altres dades no identificatives que s'obtenen mitjançant algunes cookies que es descarreguen a l'ordinador de l'usuari quan navega en aquesta web que detallem en la política de cookies.

D'acord amb el que estableix el reglament general de protecció de dades europeu (RGPD) 2016/679 (UE) MARINA PORT FORUM amb domicili social a Edifici Marina Seca), C/ de la Pau, 12 (Port Esportiu de Sant Adrià), 08930-Sant Adrià del Besos serà responsable del tractament de les dades corresponents a Usuaris del web i subscriptors.

MARINA PORT FORUM no ven, lloga ni cedeix dades de caràcter personal que puguin identificar l'usuari, ni ho farà en el futur, a tercers sense el consentiment previ. No obstant això, en alguns casos es poden realitzar col·laboracions amb altres professionals, en els casos dels quals, es requerirà prèviament consentiment als usuaris informant sobre la identitat del col·laborador i la finalitat de la col·laboració. Sempre es realitzarà amb els més estrictes estàndards de seguretat i confidencialitat.

Legitimació per al tractament de les teves dades

La base legal per al tractament de les seves dades és: el consentiment.

Per contactar o realitzar comentaris en aquesta web es requereix el consentiment amb aquesta política de privacitat.

L' oferta prospectiva o comercial de productes i serveis està basada en el consentiment que se li demana, sense que en cap cas la retirada d' aquest consentiment condicioni l' execució del contracte de subscripció.

Categories de dades

Les categories de dades que es tracten són dades identificatives: nom, cognoms, adreça, telèfon i NIF. No es tracten categories de dades especialment protegides.

Per quant temps conservarem les teves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran:

 • Fins que no se sol·liciti la seva supressió per l'interessat.
 • Durant el temps que sigui client. I fins a 5 anys després que s'hagi donat de baixa com a clients, segons la normativa fiscal

A quins destinataris es comunicaran les teves dades?

Per prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de l' activitat de MARINA PORT FORUM, comparteix dades amb els prestadors següents sota les seves corresponents condicions de privacitat:

Google Analytics: un servei analític de web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware l'oficina principal de la qual està en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units ("Google"). Google Analytics utilitza "cookies", que són arxius de text ubicats al teu ordinador, per ajudar MARINA PORT FORUM a analitzar l'ús que fan els usuaris del lloc web. La informació que genera la cookie sobre el seu ús de MARINA PORT FORUM (incloent-hi la teva adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors dels Estats Units.

Navegació

En navegar per www.marinaportforum.com es poden recollir dades no identificables, que poden incloure, adreces IP, ubicació geogràfica (aproximadament), un registre de com s'utilitzen els serveis i llocs, i altres dades que no poden ser utilitzades per identificar l'usuari. Entre les dades no identificatives hi ha també les relacionades amb els teus hàbits de navegació a través de serveis de tercers. Aquesta web utilitza els següents serveis d'anàlisi de tercers:

 • Google analytics

Utilitzem aquesta informació per analitzar tendències, administrar el lloc, rastrejar els moviments dels usuaris al voltant del lloc i per recopilar informació demogràfica sobre la nostra base d'usuaris en el seu conjunt.

Secret i seguretat de les dades

MARINA PORT FORUM es compromet en l' ús i tractament de les dades incloses personals dels usuaris, respectant la seva confidencialitat i a utilitzar-les d' acord amb la finalitat del mateix, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-les i adaptar totes les mesures per evitar l' alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent de protecció de dades.

Aquesta web inclou un certificat SSL. Es tracta d'un protocol de seguretat que fa que les teves dades viatgin de manera íntegra i segura, és a dir, la transmissió de les dades entre un servidor i usuari web, i en retroalimentació, és totalment xifrada o encriptada.

MARINA PORT FORUM no pot garantir l'absoluta inexpugnabilitat de la xarxa Internet i per tant la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents a ells per part de tercers, no podent assumir cap responsabilitat per aquests atacs.

Pel que fa a la confidencialitat del processament, MARINA PORT FORUM s'assegurarà que qualsevol persona que estigui autoritzada per MARINA PORT FORUM per processar les dades de l'usuari client (inclòs el seu personal, col·laboradors i prestadors), estarà sota l'obligació de confidencialitat (ja sigui un deure contractual o legal).

Quan es presenti algun incident de seguretat, en adonar-se MARINA PORT FORUM, haurà de notificar-ne en cas de vulneració de drets i llibertats, al Client i usuari sense demores indegudes i haurà de proporcionar informació oportuna relacionada amb l' Incident de Seguretat segons se' n tingui coneixement. tal com es conegui o quan el Client ho demani raonablement.

Exactitud i veracitat de les dades

Com a usuari, ets l'únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que ens remites, exonerant a MARINA PORT FORUM de qualsevol responsabilitat al respecte, fins i tot quan ens facilites dades de tercers.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l' exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L'usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte o subscripció. En cas que faciliti dades de tercers haurà de comptar amb el consentiment previ dels mateixos.

Acceptació i consentiment

L'usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de MARINA PORT FORUM en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta política de privacitat.

Revocabilitat

El consentiment prestat, tant per al tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-ho a MARINA PORT FORUM en els termes establerts en aquesta Política per a l' exercici dels drets d' accés, rectificació, limitació, oposició, supressió i portabilitat a l' adreça postal esmentada anteriorment o a l' email lopd@marinaportforum.com. La revocació del consentiment no tindrà en cap cas caràcter retroactiu.

Canvis en la política de privacitat

MARINA PORT FORUM es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, MARINA PORT FORUM anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

Correus comercials

D'acord amb la LSSICE, MARINA PORT FORUM no realitza pràctiques de SPAM, per la qual cosa no envia correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l'usuari. En conseqüència, en cadascun dels formularis inserits a la web, l'usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment exprés per rebre el butlletí, amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada.

D'acord amb el que disposa la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la informació i de comerç electrònic, MARINA PORT FORUM es compromet a no enviar comunicacions de caràcter comercial sense identificar-les degudament.