Amb una extensió total de 6.290 m2, el varador del Port Fòrum està destinat al manteniment i reparació de les embarcacions.

Disposa d’un Travelift de 150 t, un fossat amb capacitat per a embarcacions de fins a 35 m d’eslora i 7,5 de mànega, i compta amb un moll d’espera de 105 m de longitud on amarrar les embarcacions i on es realitzen, a flotació, feines puntuals de manteniment.

En el perímetre, existeixen també 11 torretes amb un amperatge màxim de 63 A trifàsic i diverses preses d’aigua.

El varador del Port Fòrum amb totes les mesures mediambientals requerides: recollida selectiva d’escombraries, recollida de residus especials, aspirador d’aigües de sentines…

L’esplanada d’avarada és accessible a qualsevol professional adscrit a la plataforma de coordinació d’activitats empresarials de l’ACPET.

Área técnica